ภาพรวมบทเรียน เรื่อง พีทาโกรัส ม.2


ภาพรวมเนื้อหาพีทาโกรัส ม.2
อ่าน 19,209 ครั้ง

เนื้อหาโดยรวมเรื่องพีทาโกรัส

เรื่องพีทาโกรัสไม่ยากมาก ส่วนมากที่จะยากคือโจทย์สามารถพลิกแพลงได้หลายแบบ พี่จะค่อยๆเกริ่นทีละส่วน และรวบยอดด้วยโจทย์แปลกๆน่าสนใจมัดรวมกันไว้ท้ายบทเหมือนเดิมนะ ด้านล่างเป็นแผนภาพคร่าวๆ ว่าในเรื่องพีทาโกรัส ม.2 น้องๆ ควรต้องรู้อะไรบ้าง ใครยังไม่แม่นเรื่องไหนก็กดเข้าไปทบทวนดูกันแต่ละเรื่องแยกได้เลยนะ ส่วนใครอยากเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน ก็กดอันบนสุดได้เลย :')